กลไกในการปกป้องเซลล์ประสาท

เซลล์สมองเก็บไขมันเสียหายที่หลั่งมาจากเซลล์ประสาทสมาธิแล้วรีไซเคิลโมเลกุลของสารพิษมันเป็นกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทจากผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการทำเกินขนาด และมันก็เป็นอีกบทบาทที่สำคัญสำหรับแอสโตรเจนซึ่งให้การสนับสนุนเซลล์ประสาทในรูปแบบต่างๆ เมื่อเซลล์ประสาทยิงอย่างรวดเร็วและรุนแรงโมเลกุลของไขมันในเซลล์จะเสียหาย

และอาจกลายเป็นพิษได้ ในขณะที่เซลล์ส่วนใหญ่แยกตัวกรดไขมันส่วนเกินออกไปหรือให้อาหารพวกมันเพื่อไมโตคอนเดรียเพื่อป้องกันการสะสม แต่เซลล์ประสาทดูเหมือนจะไม่พึ่งพาเทคนิคเหล่านั้น แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเซลล์ประสาทปลดปล่อยภาระบางอย่างให้กับแอสโตรเจน เป็นเวลานานที่ผู้คนสงสัยว่ามีกลไกบางอย่างเช่นนี้งานใหม่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร การค้นพบเกิดขึ้นจากการสังเกตที่น่าสงสัย เซลล์ประสาทที่ปล่อยออกมาจะปล่อยกรดไขมันที่เสียหายซึ่งรวมอยู่ในอนุภาคไขมัน