การคำนวณคะแนนพันธุกรรมแต่ละตัว

ครอบครัวที่มีฝาแฝดไม่เหมือนกันต่างไปจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีข้อ จำกัด มากขึ้นกับคู่แฝดที่มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักที่สูงขึ้นและกดดันให้คู่แฝดมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักลดลง ผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยน้ำหนักของเด็กและโทษว่าพ่อแม่เป็นฝ่ายควบคุมเรื่องการให้อาหารอาจไม่เป็นธรรม

แต่ก็ไม่ชัดเจนว่ากลยุทธ์ ‘ไป’ ของธรรมชาติเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายหรือไม่เป็นผลต่อน้ำหนักของเด็กในระยะยาว การทดลองแบบสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่ทำตามเด็กจากวัยเด็กจนถึงวัยเด็กในวัยเด็กเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทดสอบว่าการให้อาหารของพ่อแม่อาจมีผลต่อพฤติกรรมและน้ำหนักของลูกได้หรือไม่ การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการคำนวณคะแนนพันธุกรรมแต่ละตัวซึ่งสะท้อนถึงความชอบของเด็กแต่ละคนที่มีน้ำหนักสูงหรือต่ำกว่าตามความแตกต่างของ DNA