การเพิ่มภาระให้กับคนยากจน

ในอนาคตหากรัฐบาลปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 ผู้ที่มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสนอให้นายสมชายกล่าว นอกจากนี้รัฐบาลจะได้รับรายได้ภาษีเพิ่มเติมหลังจากที่รักษาอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา “หากมาตรการนี้รวมกับการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มสิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินของประเทศ

และช่วยลดการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐบาลที่จะมาจากการเพิ่มภาระให้กับคนยากจน” เขากล่าว นายสมชัยกล่าวว่าหลังจากการหารือกับกระทรวงการคลังเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการพิจารณาว่าการจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะนำกลับเข้ามาในบัตร หากไม่มีการกำหนดวงเงินไว้อาจทำให้เกิดช่องโหว่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีเงินมากขึ้นในการใช้สิทธิคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้มีรายได้น้อย