ความสำคัญในการสร้างความทรงจำ

เราพบชิ้นส่วนสำคัญในปริศนาหน่วยความจำคิวและเรายังแสดงให้เห็นว่าการหยิบชิ้นส่วนนั้นออกมาในสถานการณ์การใช้สารเคมีสามารถช่วยย้อนกลับพฤติกรรมที่เหมือนการกำเริบได้ ในการศึกษานักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองหนูที่สัมพันธ์กับการกำเริบของคิว เมื่อหนูกดคันโยกพวกเขาจะได้รับโคเคนพร้อมด้วยน้ำเสียงและแสงด้วยการฝึกอบรมหนูเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงคิวภาพและเสียง

กับโคเคนสูงและแสดงพฤติกรรมการแสวงหายาเสพติดคล้ายกับความอยากกดคันโยกซ้ำ ๆ นักวิจัยยังจำลองการบำบัดด้วยการสัมผัสในหนูแสดงให้เห็นว่าการเล่นน้ำเสียงและแสงซ้ำ ๆ โดยไม่ให้โคเคนในที่สุดลดพฤติกรรมการค้นหายา แต่เหมือนในมนุษย์การได้รับการบำบัดด้วยการสัมผัสในหนูไม่ได้ผลหากวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การใช้การบันทึกทางไฟฟ้าจากเนื้อเยื่อสมองหนู Torregrossa และทีมของเธอก่อนแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อระหว่างนิวเคลียสที่สร้างเสียงกลางแผงสวิตช์สมองเพื่อเสียงและ amygdala ด้านข้างมีความสำคัญในการสร้างความทรงจำที่เชื่อมโยงโคเคนสูง