บก.ลายจุด ฟ้องศาลปกครองขอใช้ชื่อพรรคเกรียน

บก.ลายจุด ฟ้อง ศาลปกครอง ขอคุ้มครองใช้ชื่อ พรรคเกรียน หลังนายทะเบียนยืนยันไม่อนุญาต เตรียมยื่นชื่อ “เกียน” สำรอง อาจไม่ขออนุญาต คสช. จัดประชุมพรรค หากผิดท้าให้จับ

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ยื่นขอจัดตั้งชื่อ “พรรคเกรียน” เข้ายื่นฟ้องนายทะเบียนพรรคการเมือง ต่อศาลปกครองกลาง กรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าว เนื่องจากชื่อเข้าข่ายอาจทำให้สังคมสับสนในความหมาย อันอาจไม่เหมาะสมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้ว่าจะยื่นอุทธรณ์แล้วแต่นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ยังยืนยันที่จะไม่อนุญาต จึงขอพึ่งศาลปกครองให้คุ้มครอง อย่างไรก็ตามเตรียมชื่อสำรองที่จะไปยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้แล้วคือ ชื่อพรรค “เกียน” ที่แปลว่า อ่าว หรือทะเล ไม่มีความหมายในเชิงแสลง แต่หมายถึงความกว้างใหญ่เป็นพรรคของมวลชน โดยจะมีการแนบเหตุผลด้วยว่า เปลี่ยนชื่อโดยไม่เต็มใจและมีการฟ้องต่อศาลปกครองกลางไว้แล้ว หากศาลปกครองเห็นว่าใช้ชื่อพรรคเกรียนได้ก็จะขอใช้ชื่อดังกล่าว

“รับไม่ได้กับการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อพรรคเกรียน ทั้งที่เป็นเสรีภาพในการตั้งชื่อพรรคและหากใช้ชื่อเกียนแล้วยังไม่ได้รับอนุญาตอีกก็จะถือว่ามีอดคติส่วนตัว” นายสมบัติ กล่าว

ส่วนการขออนุญาต คสช.เพื่อจัดประชุมนั้น นายสมบัติ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ เพราะตามรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.พรรคการเมืองไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีระบุในคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 ดังนั้นจึงมีแนวทางว่าอาจจะจัดประชุมโดยไม่ขออนุญาต หาก คสช.เห็นว่าผิดก็ให้จับตน แต่การประชุมก็ยังดำเนินการต่อได้ ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะยังมีเวลาถึง 180 วัน.-สำนักข่าวไทย