บริการจัดการอาคาร:การออกแบบบ้าน-อาคาร ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

บริการจัดการอาคาร:การออกแบบบ้าน-อาคาร ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม “ อาคาร ” ที่ได้รับการออกแบบที่ดี นอกจากจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ของเจ้าของอาคารได้อีกด้วย โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคด้านพลังงาน

โดยทั่วไปตัวอาคารจะได้รับความร้อนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งถ้าเราสามารถป้องกันหรือลดความร้อนจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นได้ ก็จะช่วยประหยัดการใช้พลังงานในการปรับอากาศหรือเพื่อการส่องสว่างลงได้ในระดับหนึ่งแหล่งความร้อนต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่

1. จากแสงอาทิตย์ที่ถ่ายเทผ่านกรอบผนังอาคาร

2. จากการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง

3. จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

4. ความร้อนจากผู้คนที่อยู่ในอาคาร

การออกแบบอาคารควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

หากอาคารได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการเลือกใช้วัสดุที่ประกอบการก่อสร้างแล้ว จะช่วยลดความร้อนต่างๆที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลัง งานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศมากเกินไป

1. การออกแบบอาคาร ควรจะคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ

2. เน้นให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เช่น มีช่องลม มีช่องระบายอากาศใต้หลังคา

3. เน้นให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติมากกว่าการใช้หลอดแสงสว่าง เพื่อลดความร้อนจากการใช้หลอดแสงสว่าง

4. ศึกษาทิศทางที่ตั้งของอาคาร เพื่อดูแนวของแสงอาทิตย์ที่จะส่องถูกผนังอาคารด้านใดบ้างและออกแบบให้เหมาะสม

5. ศึกษาดูสภาพแวดล้อมบริเวณที่ตั้งของอาคาร เช่น ตั้งอยู่ท่ามกลางตึกสูงอื่นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการระบายความร้อนของตัวอาคาร หรือตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยให้นอกอาคารมีการระบายความร้อนได้ดี

6. เน้นการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างกรอบหรือผนังอาคารชนิดที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี หรือใช้กระจก หน้าต่างชนิดป้องกันรังสีความร้อน

7. เน้นการป้องกันการถูกความร้อนโดยตรง เช่น การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงากับผนัง การทำกันสาด