แอปฯบำเพ็ญ ควบคุมปล่อยบั้งไฟ

ยโสธร 13 พ.ค.61- จิสด้า เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “บำเพ็ญ” ช่วยดูแลควบคุมการปล่อยบั้งไฟให้ปลอดภัย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เปิดตัว “ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ” หรือแอปพลิเคชั่น “บำเพ็ญ”( Bampen) นำร่องทดสอบการใช้งานที่บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับการคมนาคมทางอากาศของประเทศ โดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีอันดีงามของคนไทย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การปล่อยบั้งไฟ หากไม่มีการควบคุมหรือดูแลที่ถูกต้องจะกระทบในหลายด้าน โดยที่ผ่านมามีการแจ้งพบบั้งไฟขณะทำการบินซึ่งนักบินไม่ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายที่รุนแรงได้ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดความปลอดภัย โดยจะต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของคนในพื้นที่ด้วย
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า แอปพลิเคชั่น “บำเพ็ญ” จะช่วยแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางอากาศ ได้รับทราบถึงจุดหรือพิกัดที่จะมีการปล่อยบั้งไฟ เพื่อจะได้วางแผนในเส้นทางการบิน และไม่ให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศ ทั้งด้านทางทหาร พลเรือน และการบินพาณิชย์
โดยแอปพลิเคชั่นนี้ ยังช่วยให้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้งาน ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารบนกระดาษอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาในการยื่นเอกสาร รวมทั้งผู้ใช้งานสามารถติดตามคำขอของตนเองได้ด้วย โดยลักษณะการใช้งานของระบบดังกล่าวสามารถแจ้งชื่อกิจกรรม ประเภทของวัตถุที่จะปล่อย เส้นผ่านศูนย์กลาง น้ำหนัก และจำนวนของวัตถุที่ต้องการจะปล่อยสู่น่านฟ้าได้ ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการจัดการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการวิเคราะห์และประเมินด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ และออกใบอนุญาตให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้
“บำเพ็ญ” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการกำหนดเป็นนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ การขออนุญาตในการบินโดรน หรือการบินประเภทอื่นๆในอนาคต โดยเปิดให้ดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store ค้นหาว่า Bampen ก็สามารถสมัครลงทะเบียนและเริ่มใช้งานได้ทันที

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.