โมเลกุลที่เซลล์ใช้เพื่อเก็บพลังงาน

เอนไซม์เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลโปรตีนขนาดใหญ่เอนไซม์เหล่านี้ทำงานในลักษณะที่ผิดปกติโดยการเปลี่ยนโมเลกุลของไกลซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ง่ายที่สุดให้กลายเป็นอนุมูลโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนหนึ่งคู่ เนื่องจากอนุมูลไม่เสถียรและมีปฏิกิริยาตอบสนองพวกมันจึงสามารถใช้เป็นโคแฟคเตอร์ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ช่วยขับปฏิกิริยาทางเคมีที่ยากต่อการปฏิบัติ

เอนไซม์เหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนมากเช่นลำไส้ของมนุษย์ ซึ่งมีการเรียงลำดับของยีนแบคทีเรียนับพันจากสปีชีส์ที่พบในลำไส้ของมนุษย์นั้นได้ให้เอนไซม์อนุมูลหลายชนิดในที่สุดแบคทีเรียเหล่านี้สามารถใช้โพรลีนเพื่อสร้าง ATP ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เซลล์ใช้เพื่อเก็บพลังงานผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการหมักกรดอะมิโน มีการค้นพบในประมาณ 360 สายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์และในการศึกษาครั้งนี้ดรีและเพื่อนร่วมงานของเธอใช้ผลึก X-ray เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของรุ่นแบคทีเรียสายพันธุ์นี้รับผิดชอบต่อการติดเชื้อประมาณครึ่งล้านและผู้เสียชีวิต 29,000 รายในสหรัฐอเมริกา